επικοινωνια

επικοινωνία

ΔΗΜΑΚΗΣ Δικηγορικη ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ασκληπιού 7, Τ.Κ. 10679, Αθήνα
Τηλ.: 210 3647640, Φαξ:  210 3638181
email: info@dimakis.gr