τομεις δραστηριοτητας

τομείς δραστηριότητας

Η «ΔΗΜΑΚΗΣ Δικηγορική Εταιρεία» εξειδικεύεται στον Τομέα του Ποινικού Δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο. Δικηγόροι της εταιρείας είναι σήμερα παρόντες στις μεγάλες δίκες οικονομικού αντικειμένου οι οποίες διεξάγονται στο Εφετείο Αθηνών και στα λοιπά Δικαστήρια της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην εταιρεία έχει ανατεθεί ο χειρισμός υποθέσεων όπως οι ακόλουθες:
 • Υποθέσεις διαφθοράς και δωροδοκίας (ιδίως υποθέσεις διεθνούς δωροδοκίας)
 • Ποινικά ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και συναφή ζητήματα απιστίας και απάτης
 • Ποινική ευθύνη στο πλαίσιο τραπεζικών πιστοδοτήσεων και αναδιαρθρώσεων
 • Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο
 • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
 • Ποινικό Δίκαιο περιβάλλοντος
 • Ποινικό Δίκαιο ανταγωνισμού
 • Χρηματιστηριακό Ποινικό Δίκαιο
 • Υποθέσεις με αντικείμενο εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, της περιουσίας και περί τα υπομνήματα (ιδίως υπεξαίρεση, απάτη, απιστία και πλαστογραφία)
 • Δίκαιο εκδόσεως και Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως
 • Ναυτικό Ποινικό Δίκαιο
 • Σιδηροδρομικό Δίκαιο και σιδηροδρομική ποινική ευθύνη
 • Ποινική ευθύνη στο πλαίσιο αεροπορικών μεταφορών
 • Δίκαιο ιατρικής ευθύνης (αστικής και ποινικής)
 • Αστική και ποινική ευθύνη διά του τύπου και των ΜΜΕ
 • Ποινική ευθύνη δημοσίων και δημοτικών λειτουργών και υπαλλήλων
 • Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο
 • Προσωπικά δεδομένα και ποινική προστασία αυτών
 • Υποθέσεις αμέλειας (ατυχήματα σε τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις, εργατικά ατυχήματα, εμπρησμοί κ.ο.κ.)
 • Αστική και ποινική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα

Πέρα από τα ανωτέρω, η εταιρεία έχει μεγάλη παράδοση και εμπειρία στους κλάδους του Αστικού Δικαίου, του Εργατικού Δικαίου και του Εμπορικού Δικαίου, αναλαμβάνοντας τον χειρισμό υποθέσεων ιδίως ενώπιον των Δικαστηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους κάτωθι τομείς:
 • Δίκαιο ακινήτων και συμβάσεων με αντικείμενο ακίνητα
 • Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων και τραπεζικής αναγκαστικής εκτέλεσης
 • Φαρμακευτικό δίκαιο
 • Εταιρικά θέματα και εμπορικές συμβάσεις
 • Επιδίκαση και είσπραξη εμπορικών και επιχειρηματικών απαιτήσεων
 • Δικηγορικό δίκαιο και δικηγορικές αμοιβές
 • Δίκαιο και αμοιβές πολιτικών μηχανικών
 • Κάθε μορφής υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου

Η Εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη, τόσο συμβουλευτικά, όσο και στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων και συμβάσεων πάσης φύσεως, ενώ εκπροσωπεί τους πελάτες της δικαστικώς ενώπιον όλων των βαθμών των Ελληνικών Δικαστηρίων, οι δε δικηγόροι της έχουν συχνή παρουσία στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας (Ποινικό και Αστικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, Συμβούλιο της Επικρατείας).

Παράλληλα, η Εταιρεία συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες (πραγματογνώμονες, γραφολόγους, οικονομολόγους, ιατρούς, μηχανικούς κλπ.), ώστε να είναι σε θέση να παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε κάθε τομέα, δικαστικά και εξωδικαστικά.
 

Γλώσσες επικοινωνίας:
Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά